Produkter

Guovttejahkásaččaid giella. Dearvvašvuođadivššára skovvi

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Helsesøsters skjema
Nordsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Guovttejahkásaččaid giella. Geavaheaddjibagadus

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Brukerveiledning
Nordsamisk
21 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
Guovttejahkásaččaid giella. Váhnemiid / váhnenovddasteddjiid skovvi

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Foreldres/foresattes skjema
Nordsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Goerehtalleme maanan gïeleste 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Helsesøsters skjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Gyhtjelassh tjædtjan/aahtjan 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Foreldres/foresattes skjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Utnijebïhkedimmie

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Brukerveiledning
Sørsamisk
21 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
Reynell giellaiskkadeapmi. Giehtagirji

Bente Hagtvet og Robert Lillestølen
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Håndbok
Nordsamisk
112 s.
Spiralinnbundet

Les mer...
Pris kr 490,00
Antall:   
  
Personvern