Produkter

4 jaepien båeries maanan gïele. Utnijebïhkedimmie

Erna Horn og Astrid L. Dalin
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Brukerveiledning
Sørsamisk
23 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
4 jaepien båeries maanan gïele. Goere

Erna Horn og Astrid L. Dalin
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Kartleggingsskjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
4-jahkásaččaid giella. Geavaheaddjibagadus

Erna Horn og Astrid L. Dalin
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Brukerveiledning
Nordsamisk
18 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
4-jahkásaččaid giella. Skovvi

Erna Horn og Astrid L. Dalin
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Kartleggingsskjema
Nordsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Guovttejahkásaččaid giella. Dearvvašvuođadivššára skovvi

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Helsesøsters skjema
Nordsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Guovttejahkásaččaid giella. Geavaheaddjibagadus

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Brukerveiledning
Nordsamisk
21 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
Guovttejahkásaččaid giella. Váhnemiid / váhnenovddasteddjiid skovvi

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Tilpasset av Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola.
Foreldres/foresattes skjema
Nordsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Goerehtalleme maanan gïeleste 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Helsesøsters skjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Gyhtjelassh tjædtjan/aahtjan 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Foreldres/foresattes skjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Utnijebïhkedimmie

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Brukerveiledning
Sørsamisk
21 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
  
Personvern