Produkter

Akten biejjien Aannine

Susanne Hætta
Oversatt av Liv Karin Joma
Lettlest hefte
Sørsamisk
16 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 50,00
Antall:   
 
Bearkoe-krovhte

Nan Persen
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Lettlest hefte
Sørsamisk
34 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 75,00
Antall:   
 
Bovve biejjieh jih våhkoeh ryøknoe

Åge Persen
Oversatt av Ella Holm Bull
Lettlest hefte
Sørsamisk
18 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 50,00
Antall:   
 
Dihte orre bijle

Aslaug Bakke
Oversatt av Nora M. Bransfjell
Lettlest hefte
Sørsamisk
25 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 40,00
Antall:   
 
Eeplagaahkoe

Nan Persen
Oversatt av Ajlin Jonassen Kråik
Lettlest hefte
Sørsamisk
32 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 60,00
Antall:   
 
Gueliekrovhte

Nan Persen
Oversatt av Ajlin Jonassen Kråik
Lettlest hefte
Sørsamisk
34 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 60,00
Antall:   
 
Laajpetjh

Nan Persen
Oversatt av Unni Steinfjell
Lettlest hefte
Sørsamisk
33 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 60,00
Antall:   
 
Orre tjielhke

Eva Skåra
Oversatt av Åsta Vangberg
Lettlest hefte
Sørsamisk
14 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 40,00  
 
Paanne-laejpieh

Synnøve Løge og Geirulv Ulland
Oversatt av Unni Steinfjell
Lettlest hefte
Sørsamisk
18 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 50,00
Antall:   
 
Tijje

Åge Persen
Oversatt av Ella Holm Bull
Lettlest hefte
Sørsamisk
18 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 40,00  
 
Tijje barkoe-gærja

Åge Persen
Oversatt av Ella Holm Bull
Arbeidsbok til lettlest hefte
Sørsamisk
14 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 40,00
Antall:   
 
Åvlan aarke-biejjie

Sollaug Sárgon og Inger-Lise Aslaksen
Oversatt av Liv Karin Joma
Lettlest hefte
Sørsamisk
30 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 50,00
Antall:   
  
Personvern