Produkter

4-JAGÁGIJ GIELLA. Addnebagádus

Forfatter: Erna Horn og Astrid L. Dalin
Oversatt av: Lars Theodor Kintel
Lulesamisk språktest
Brukerveiledning
19 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
4-JAGÁGIJ GIELLA. Sjiebmá

Forfatter: Erna Horn og Astrid L. Dalin
Oversatt av: Lars Theodor Kintel
Lulesamisk språktest
Kartleggingsskjema
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Guovtejagágij giella. Addnebagádus

Forfatter: Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av: Lars Theodor Kintel
Lulesamisk språktest
Brukerveiledning
21 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
Guovtejagágij giella. Varresvuodasujttára sjiebmá

Forfatter: Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av: Lars Theodor Kintel
Lulesamisk språktest
Helsesøsters skjema
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Guovtejagágij giella. Æjgádij/æjgátåvdåstiddjij sjiebmá

Forfatter: Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av: Lars Theodor Kintel
Lulesamisk språktest
Foreldres/foresattes skjema
4 s.

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
  
Personvern