Produkter

Göökten jaepien båeries maanan gïele. Utnijebïhkedimmie

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Brukerveiledning
Sørsamisk
21 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Goerehtalleme maanan gïeleste 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Helsesøsters skjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
Göökten jaepien båeries maanan gïele. Gyhtjelassh tjædtjan/aahtjan 2-jaepiengoerehtimmesne

Erna Horn og Bente E. Hagtvet
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Foreldres/foresattes skjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
 
4 jaepien båeries maanan gïele. Utnijebïhkedimmie

Erna Horn og Astrid L. Dalin
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Brukerveiledning
Sørsamisk
23 s.
Stiftet

Les mer...
Pris kr 160,00
Antall:   
 
4 jaepien båeries maanan gïele. Goere

Erna Horn og Astrid L. Dalin
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Kartleggingsskjema
Sørsamisk
4 s.
Brettet

Les mer...
Pris kr 2,00
Antall:   
  
Personvern