Produkter

Aesuvpen soptsesh

Ella Holm Bull
Fabler
Sørsamisk
48 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 200,00
Antall:   
 
Im sïjhth åarajidh!

Astrid Lindgren
Oversatt av Siri Kappfjell Päiviö
Barnebok
Sørsamisk
30 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 199,00
Antall:   
 
Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja

Anne-Grethe Leine Bientie
Meerke Laimi Thomasson Vekterli
Sørsamisk
47 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 230,00
Antall:   
 
Låhkoe

Felicity Brooks
Oversatt av Ajlin J. Jonassen
Barnebok
Sørsamisk
48 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 150,00  
 
Manne aaj sïjhtem skuvlem vaedtsedh

Astrid Lindgren
Oversatt av Siri Kappfjell Päiviö
Barnebok
Sørsamisk
32 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 199,00
Antall:   
 
Manne aaj åerpenem sïjhtem

Astrid Lindgren
Oversatt av Eli Oddbjørg Kappfjell
Barnebok
Sørsamisk
32 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 199,00
Antall:   
 
Meerke

Lajla Mattsson Magga
Barnebok
Sørsamisk
37 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 150,00
Antall:   
 
Vadtese

Anne-Grethe Leine Bientie
Bok for barn og unge
Sørsamisk
40 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 180,00
Antall:   
 
Veartenen aebliehtommes almetje

Elle Márjá Vars
Oversatt av Ellen Bull Jonassen
Barnebok
Lettlest
Sørsamisk
66 s.
Innbundet

Les mer...
Pris kr 150,00
Antall:   
  
Personvern