Produkt

Näin laitama 

Anstein Mikkelsen
Dokumentar
Kvensk, finsk
DVD
38 min.

DVD-en «Näin laitama» (slik lager vi) er den første i en serie om forskjellige gjøremål som tradisjonelt har vært knyttet til den kvenske kulturen. Inneholder tre filmer, alle på kvensk eller finsk: om luktegress, kaffeost og tjærebrenning. Læremiddel for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn.


 Tips en annen om dette produktet


ISBN 978-82-7601-221-7
Pris kr 300,00

Antall:    
Personvern