Produkt

6 lohkanspealu 

Inger Seierstad
Læremiddel, lesespill
Nordsamisk

6 lesespill. Inneholder åtte spill med seks biter og fire spill med ni biter. Hver puslebit har et ord eller en setning på den ene siden. Læremiddel for elever med samisk som førstespråk og samisk som andrespråk, barnetrinnet.


 Tips en annen om dette produktet


ISBN 978-82-7601-138-8
Pris kr 613,00

Antall:    
Personvern