Produkt

Luođis luohtái 2 

Elen Inga Eira Sara, Mathis M.Gaup og Ole Larsen Gaino
CD

På denne CD-en finner vi 33 personjoiker. Halvparten av joikene er laget av nålevende opphavsmenn, mens den andre halvparten er tradisjonelle joiker som er gått i arv fra generasjon til generasjon. Mathis M. Gaup sier at joiketradisjonen er svært spesiell – han vet ikke om noe annet folk som har en tradisjon der hver person har sin helt spesielle «sang».


 Tips en annen om dette produktet


ICD972
Pris kr 200,00

Antall:    
Personvern