Forside

 
Nye bøker

   
Tjïrrh, Čebo   Nammalávlla – Navnesangen   Hurra-Liisá, Brumme-Line      
Lajla Mattsson Magga   Beate Heide   Eli Annie Juliussen Lorås      
Tjïrrh
Čebo
  Nammalávlla
Navnesangen
  Hurra-Liisá
Brumme-Line
     
   
 
Fra stjernene til livet   Nástijs iellemij   Ruoppsisgállo   duđa eallimii  
Sissel Horndal   Sissel Horndal   Samuel Gælok   Sollaug Sárgon  
Fra stjernene til livet   Nástijs iellemij   Ruoppsisgállo   duđa eallimii  
 


Ungdomsmagasinet Š

   
Š–110   Š–109   Š–108   Š–107   Š–106   Š–105   Š–104

Ungdomsmagasinet Š kommer ut med 6 nr. i året. Distribueres gratis i Norge til elever f.o.m. 8. årstrinn og studenter som har samisk som fag. Andre kan abonnere på bladet.

 
 

Bestselgere

 
  En skikkelig flink liten reingjeter   Nordsamisk minigrammatikk  
  Anne-Grethe Leine Bientie   Harald O. Lindbach  
  En skikkelig flink liten reingjeter   Nordsamisk minigrammatikk  
         
 


Backlist

   
Forlaget Iđut gir ut barnebøker og skjønnlitteratur. Utgivelsene er på samisk og kvensk, noen på norsk. Våre utgivelser fra 1991 og frem til i dag er fortsatt i salg.

   
 
Elämän alku – Varhaiset vuođet   Eallit ja lottit – Dyr og fugler   Elle ráhkada muohtaádjá – Elle lager snømann   Áhčči Min
Alf Nilsen-Børsskog   Ingunn Olsen   Susanne Vallesæter   Rauni Manninen
Elämän alku:
Varhaiset vuođet
  Eallit ja lottit
Dyr og fugler
  Elle ráhkada muohtaádjá
Elle lager snømann
  Áhčči Min
             
Rosita ådå vásádusáj   Giegačivga Filius – Gjøkungen Filius   Lappalaččas sápmelažžan – Fra lapper til samer   Mánugánda ja Heike deaivvadeaba fas
Harald O. Lindbach   June Sommer Strask   Alan Borvo   Signe Iversen
Rosita ådå vásádusáj   Giegačivga Filius
Gjøkungen Filius
  Lappalaččas sápmelažžan
Fra lapper til samer
  Mánugánda ja Heike deaivvadeaba fas
             
Mojhtesh   Baháneahkkánis bustávat   Nieidagorži – Pikefossen   utrettelige ord
Lajla Mattsson Magga   Elle Márjá Vars   Karen Anne Buljo   Sara Margrethe Oskal
Mojhtesh   Baháneahkkánis bustávat   Nieidagorži
Pikefossen
  utrettelige ord
 
  
Personvern